بعد مراسم عزاداری در روز رحلت نبی مکرم اسلام در حسینیه فاطمه الزهرا :

 حدادیان و امیرمحمد