پویانمایی گزینه های روی میز
مرکز هنرهای رقومی(دیجیتالی) سازمان بسیج مستضعفین از محصول پویانمایی جدیدی با عنوان «گزینه های روی میز» رونمایی کرد....