«مسئله اقتصاد مسئله اصلى کشور است». رهبر انقلاب در حرم امامرحمه‌اللهاین نکته را فرمودند. ایشان همچنین در دیدار کارگران در تبیین شاخص‌های اصلح برای انتخابات گفتند رئیس‌جمهور آینده باید در حوزه‌ی اقتصاد، دارای برنامه‌ی اقتصاد مقاومتی باشد. به همین دلیل،KHAMENEI.IRالزامات اقتصاد مقاومتی را در یک اینفوگرافیک منتشر می‌کند.[دریافت PDF]

سایز بزرگ تصویر اینفوگرافیک اقتصاد مقاومتی