تبریز آذر 92- به همراه حاج فیروز زیرک کار

عکس دسته جمعی بر بام حرم حضرت رقیه (سلام الله علیها)

و تصویری متفاوت از حاج منصور ارضی در حال قرائت قران روزانه در منزل