خانم ورزشکار ایرانی با سربند پرچم آمریکا! / اینجا ورزشگاه آزادی