دردسرهای شبکه کابلی حزب‌الله برای جاسوسان اسرائیلی / در حال ویرایشگروه بین‌الملل مشرق -

پیشتر لبنان اعلام کرد که با عملیات گسترده جاسوسی رژیم صهیونیستی روبروست و این رژیم در مراکز شنود خود در مناطق مرزی، سفارت‌های غربی ها را زیر نظر دارد. لبنان به سفرای کشورهای غربی و ناظران بین المللی (یونیفل) گفته بود که  سیستم جاسوسی اسرائیلی‌ها در تمامی لبنان فعال است و سیستم های ارتباطی و اینترنت لبنان نیز از تیررس آنها خارج نیست.

دردسرهای شبکه کابلی حزب‌الله برای جاسوسان اسرائیلی / در حال ویرایش

بیشترین جاسوسی ها در خاک لبنان صورت می‌گیردابو عامر در گفتگو با پایگاه خبری النشره می گوید: بارها دستگاه های شنود و جاسوسی صهیونیست ها در لبنان کشف شده و در این راستا مواضع مزدورانی که از طریق موبایل، دستکاری در شماره تلفن، انتقال شماره برخی شخصیت ها و تعقیب آنها و همچنین شنود مکالمات لبنانی ها بویژه در جنوب این کشور اطلاعاتی را به سرزمین های اشغالی مخابره کرده اند،  شناسایی شده است.

ابو عامر به این نیز اشاره می کند که اسرائیل به دلیل برخورداری از سیستم های جاسوسی پیشرفته، می تواند با انجام فعالیت های جاسوسی، سیاست های خود در قبال سازمان ها و احزاب و گروه های لبنانی را تبیین نماید. وی در ادامه می گوید صهیونیست ها، شنود مکالمات تلفن ثابت و موبایل لبنانی ها را  نیز دنبال می کنند و قصد دارند  تمامی تحرکات درونی و بیرونی این کشور را رصد کنند، افزون بر آن به منظور دستیابی به اطلاعات بیشتر برای تبیین سیاست های کلی خود، یگان های شنود مکالمات در خاک لبنان را فعال کرده اند. آنها مدام در حال جاسوسی هستند.

دردسرهای شبکه کابلی حزب‌الله برای جاسوسان اسرائیلی / در حال ویرایش


اکرم عطاء الله در گفتگو با النشره بیان می دارد که اسرائیلی ها از توان مبارزاتی و موشکی حزب الله در هراس هستند و گفته اند که این حزب 200 هواپیمای بدون سرنشین در اختیار دارد. از دیگر گفته های آنها این است که از بین هر ده خانه، یک خانه مجهز به موشک‌های حزب الله است. اسرائیلی ها در فعالیت های جاسوسی خود به این موضوع نیز پی برده اند که حزب الله دارای 280 هزار موشک است.

عطاء الله می گوید: اسرائیلی ها از حزب الله به عنوان یک قدرت منطقه ای بزرگ یاد می کنند که در چندین محور می تواند وارد شود. این موضوع زمانی به اثبات رسید که این حزب توانست در داخل لبنان امنیت خود را حفظ کند و همزمان وارد سوریه شود. امری که مشکلی بسیار بزرگ برای دشمن صهیونیستی به شمار می رود.

دردسرهای شبکه کابلی حزب‌الله برای جاسوسان اسرائیلی / در حال ویرایشچالش های جاسوسی رژیم صهیونیستی در لبنان

این کارشناس مسایل رژیم صهیونیستی ابراز داشت که اولویت جاسوسی رژیم صهیونیستی توجه به لبنان است، چرا که این جبهه تهدیدی جدی برای امنیت آن به شمار می رود و طبیعی است که نگاهی ویژه به اطلاع از وضعیت داخلی حزب الله داشته باشد.این کارشناس مسائل اسرائیل با اشاره با مشکلات  پیش روی صهیونیست ها برای جاسوسی در لبنان، می گوید:این رژیم نتوانسته است بر تمامی اطلاعات مربوط به حزب الله دست یابد، چرا که این حزب از شبکه های ارتباطی کابلی بهره می برد و از موبایل استفاده نمی کند. از همین روست که نمی تواند به درون این تشکیلات بزرگ نفوذ نماید.

نتیجه آنکه جاسوسی های رژیم صهیونیستی از لبنان با هدف اطلاع از مسائل این کشور و اطلاع از سیاست های مقامات آن به منظور تببین سیاستهای خود در قبال آنان، همچنان و در آینده به قوت خود باقی خواهد بود. لبنانی ها نمی توانند با این قضیه مقابله کنند، زیرا نمی توان حریم هوایی را بست. این در حالی است که بعید به نظر می رسد رژیم صهیونیستی بتواند از حزب الله اطلاعاتی به دست آورد چرا که بین دو طرف جنگی پنهان در جریان است که تنها با پایان اشغالگری و شکست تمام تلاش های جاسوسی رژیم مذکور در لبنان، خاتمه خواهد یافت.