http://islamicpics.ir/wp-content/gallery/ayat-doa/doaye-mahe-rajab.jpg

_ شب اول رجب یکی از چهار شبی است که خداوند دستور مؤکد به احیا دارد. اهمیت این شب نزد خداوند زیاد است. شب اول رجب  اعمالی دارد. از اعمال شب اول رجب بیست رکعت نماز ما بین نماز مغرب و عشا است و دو رکعت نماز هم بعد از مغرب و عشا نمازی دارد. پیامبر فرمود هر کس که این نماز را بخواند تمام گناهان را می بخشد.

_انجام ندادن این اعمال دلایلی دارد که یا باید پیامبر را دروغ گو دانست یا این که فکر کرد که احتیاجی به این نمازها نیست و یا این که به سال بعد موکول کرد.که همه این ها بی حالی و تنبلی است که هر سه هم یک کار می کند.http://media.jamnews.ir/Original/1393/02/11/IMG08401034.jpg

_ از اعمال دیگر ماه رجب اولین شب جمعه ماه رجب است که لیلة الرغائب است.که روزه آن روز را بگیرید که اگر قضا داشتید به نیت روزه قضا بگذارید و شب جمعه هم مابین نماز مغرب و عشا دوازده رکعت نماز به کیفیتی که در مفاتیح است می خوانیم.

_ رسول گرامی می فرماید که ثمره این نماز  چند چیز است که پیامبر می فرماید به آن که جانم در دست قدرت اوست هیچ کس این نماز را به جا نمی آورد مگر این که گناهانش هر چند به انبوهی کف های دریا و ریگ های بیایان و سنگینی کوه ها  باشد.دومین ثمره نماز لیلة الرغائب این است که این آدم در قیامت حق شفاعت هفتصد نفر از خویشان را دارد. سومین ثمره هم خیلی عالی است که عالم برزخ به مردم پیام می دهد که من خانه تنهایی هستم با خودتان همدم و مونس بیاورید.

_ شما آدم ها طبیعت تان آن چنان است که از تنهایی گریزان هستید و می ترسید. کسی که این دوازده رکعت نماز را خواند شب اول قبرش که از تنهایی وحشت می کند جوانی با زیباترین چهره و خوش بو و مژده بر لب طرف را از هم و غم نجات می دهد. که این پاداش نماز لیلة الرغائب است. و این جوان تا خود بهشت با انسان است. یکی از مهمترین اعمالی که در این ماه وجود دارد روزه است. حضرت رسول گرامی فرمودند که کسی یک روز از ماه رجب روزه بگیرد مسیر صد ساله جهنم را در یک شب دور می شود.

_ کسی که سه روز از ماه رجب را روزه بگیرد خدا بهشت را بر او واجب می کند. کسی که هفت روز را روزه بگیرد هفت در جهنم به رویش بسته می شود و کسی که هشت روز روزه بگیرد خداوند همه درهای بهشت را بر رویش را باز می کند. کسی که پانزده روز از ماه رجب را روزه بگیرد هر حاجتی که داشته باشد خدا به او می دهد. و به مقام استجاب الدعوه می رسید. این عبادت کامل در ماه رجب می شود.