س از حماسه «دشمن دروکن» ملت عاشورایی ایران در 9 دی ماه سال 1388 و سرشکستگی مزدورانی که دشمنان قسم خورده ی ایران را 8 ماه تمام به پایان کارِ نظام اسلامی امیدوار کرده بودند، چنان یاس و پوچی اسفناکی بر اردوگاه مزدوران سایه افکند که به هذیان گویی افتادند و انتساب این حماسه ی شگرف به پخش کردن ساندیس رایگان در میان شرکت کنندگان تظاهرات تاریخی 9 دی ، یکی از همین هذیان های حیرت انگیز بود که تبدیل به نماد رسوایی دشمن گردید .برای دریافت طرح با کیفیت بالا ، ابتدا آن را ذخیره کرده و سپس مشاهده کنید