http://cdn.mashreghnews.ir/files/fa/news/1395/3/3/1646990_610.jpg

امام خامنه ای در دو دهۀ اخیر تأکید زیادی بر زنده نگهداشتن فرهنگ شهادت داشته اند. همین توجه ایشان نشان دهندۀ ظرفیتهای موجود در این میدان برای رشد و پیشرفت انقلاب در همۀ وجوه آن است.

   گذشته از همۀ حرف و حدیث ها و درخشش ها و کمبودها باید به این نکته توجه داشت که حاصل این فعالیت ها تربیت نسلی شبیه و متأثر از رزمنده های دوران دفاع مقدس است. ظهور و بروز این ادعا را می توان در زندگی شهدای مدافع حریم اهل بیت علیهم السلام و جوانهای موفق و انقلابی دیگر عرصه های نظام مشاهده کرد.
   خاطره ها «جنگ ندیده ها» را با شهدا آشنا کردند و از دل این آشنایی شهید احمدی روشن ها و اسدالهی ها بیرون آمدند. و در گردش روزگار همین تربیت شده های نسل حماسه مربی نسلهای بعدی میهن خواهند شد.

   تردیدی نیست که راه پیشگامان عرصۀ نشر فرهنگ شهادت در حوزه های مختلف فعالیتی صحیح و اثر بخش بوده و برای رسیدن به مطلوب، باید همین راه را ضمن اصلاح نقص ها و عیب ها و با تقویت قوت ها و استفاده از فرصتها ادامه داد.

   در اینباره بهره گیری از روشهای علمی و شگردهای هنری و ورود جدی این مقوله به نظام های آموزشی کشور گره گشای مشکلها بوده و نباید در گذشته متوقف شد.

   و این همان فضیلتی است که زنده نگهداشتن یاد شهدا را هم ردیف شهادت می کند.
* حمید بناء / ماهنامه همشهری پایداری