به گزارش سرویس فرهنگی جام نیوز؛ این تصاویر مربوط است به محمود جهان از خوانندگان موسیقی محلی جنوب در استودیو ضبط موسیقی تهران.