به گزارشخبرگزاری فارسبه نقل ازروزنامه الوسط بحرین، هزاران نفر از مردم بحرین با آمدن به خیابان‌ها در منطقه الدیر بر خواسته‌های مشروع خود و در صدر آن آزادی زندانیان سیاسی تاکید کردند.

این تظاهرات در آستانه برگزاری سومین سالگرد انقلاب مردم بحرین در 14 فوریه آینده صورت می گیرد.

شرکت کنندگان در این تظاهرات که به دعوت احزاب و جمعیت‌های سیاسی مخالف برگزار شد، تاکید کردند: ایجاد دستگاه قضایی مستقل یک خواست ملی برای برپایی نظامی واقعی است.

آنها همچنین تاکید کردند که نبود یک سیستم قضایی مستقل هرگز ثبات را به ارمغان نخواهد آورد.

تظاهرات کنندگان در بیانیه پایانی خود تاکید کردند: ملت سطح خواسته‌های خود را با درخواست برای تشکیل دولتی منتخب و پارلمانی برخوردار از اختیارات کامل و دستگاه قضایی سالم و مستقل بالا برده است و این ساختارها با هم می‌تواند یک نظام واقعی را ایجاد کند.

شرکت کنندگان در تظاهرات همچنین بر ادامه جنبش مردمی و مسالمت آمیز خود تاکید کردند.

مردم بحرین قصد دارند به دعوت جنبش یاران 14 فوریه و احزاب و جمعیت‌های مخالف در این کشور از روز 13 تا 15 فوریه نافرمانی مدنی و اعتصاب عمومی را در دستور کار خود قرار دهند. آنها همچنین قرار است در مراسم و برنامه‌های دیگر مرتبط با گرامیداشت 14 فوریه شرکت کنند.

از آغاز انقلاب مردمی در بحرین تاکنون صدها نفر شهید یا زخمی شده و یا شکنجه و به زندان افتاده‌اند.